Giao dịch mức chênh lệch chặt chẽ nhất hiện có của chúng tôi
Định giá rõ ràng hoàn toàn minh bạch. Loại tài khoản Giao dịch.
Biểu tượng Tài khoản ECN Tài khoản đòn bẩy cao Tài khoản Hồi giáo
* Chênh lệch sẽ thay đổi dựa trên các điều kiện thị trường, bao gồm sự biến động, tính thanh khoản có sẵn và các yếu tố khác.
Các câu hỏi thường gặp
Biên độ chênh lệch là gì? Sàn cung cấp biên độ ra sao?
Tại sao spread lại thả nổi?
Sản phẩm nào có thể kinh doanh?
Thời gian các phiên giao dịch của sàn?
Chọn một tài khoản phù hợp với phong cách giao dịch của bạn
RISE TRADING cho phép bạn quyết định giá cả và khớp lệnh phù hợp với bạn.
Mở một tài khoản