Chỉ số cảm xúc

Báo cáo tâm lý đầu cơ ngoại hối cho thấy tỷ lệ vị trí dài ngắn của thị trường hiện tại. Dữ liệu được cung cấp bởi 8 sàn giao dịch, bao gồm 11 cặp tiền tệ chính và vàng giao ngay.

MUA BÁN
  Trung bình
  0%
  0% 100.00%

  Cập nhật lần cuối

  Cặp tiền tệ

   Nguồn: Trung tâm dữ liệu vàng mười